Rheumatrex Oral Medication Images

 • TREXALL 10 MG TABLET

  METHOTREXATE 2.5 MG TABLET

  METHOTREXATE 2.5 MG TABLET

  METHOTREXATE 2.5 MG TABLET

  METHOTREXATE 2.5 MG TABLET

  TREXALL 7.5 MG TABLET

  RHEUMATREX 2.5 MG TABLET

  RHEUMATREX 2.5 MG TABLET

  RHEUMATREX 2.5 MG TABLET

  RHEUMATREX 2.5 MG TABLET

  RHEUMATREX 2.5 MG TABLET

  TREXALL 5 MG TABLET

  TREXALL 15 MG TABLET